Ted's wonderschalen

Op de kikkerdag bood Ted Nales met een nieuw soort "legnest" voor gifkikkers aan. Het is een schaaltje van keramiek met een glazuurlaag er op. Hij verkoopt ze ook ongeglazuurd.
Velen keken net als ik toen ik ze voor het eerst zag, argwanend en met twijfel naar deze dingen. Ik vond ze namelijk te breed en te laag. Ook de glazuurlaag vond ik eerst te kunstmatig.
Toch maar zo'n schaal meegenomen om te proberen....

Ted's wonder scales on the frog day offered "legnest" to Ted Nales with a new type; for poison frogs. It is there schaaltje of keramiek with a glaze layer on. He sells also ongeglazuurd them. Many looked at just like I then I them for the first time saw, suspiciously and with doubt to these things. I found them, as it happens, too broad and too low. Also I found the glaze layer firstly too artificially. Nevertheless but zo'n taken along to scale try.... .

 

Het is een vrij platte schaal en naar mijn inschatting te laag voor de grotere soorten. Maar voor de kleinere soorten zou het wellicht een uitkomst zijn...
Op zondag 4 april de schaal op proef geplaatst in een terrarium dat bevolkt wordt door 3x D. azureus en 4x D. ventrimaculatus rood.
Ik heb de keramieken schaal geplaatst op een grote petrischaal.
It is a rather flat scale and to my estimation too low for the larger types. But for the smaller types it possibly an outcome would be... On Sunday 4 April the scale on test in a terrarium which is populated by 3x D. azureus and 4x D. placed ventrimaculatus red. I the keramieken have placed scale on large petrischaal.

 

Eenmaal in het terrarium geplaatst, was de groene glazuurlaag best heel goed gekozen: het valt tussen de planten nauwelijks op en stoort veel minder dan de bekende kokosnoot of de zwarte plastic eindkap.

Ook de azureussen waren toch heel tevreden over het nieuwe legnest, want op dinsdag 6 april lag er al een legsel van 3 eieren in! En ei was grijs van kleur, maar de andere 2 zagen er goed uit.
De rode ventri's wilden toen niet achterblijven: een dag later, op 7 april, hadden ze er een legsel van 5 eieren bij in gelegd.
Dit was blijkbaar zo goed bevallen dat er op 10 april ng een legsel van 7 eieren bijgevoegd werd.

Once in the terrarium placed, the green glaze layer had been well chosen best complete: it is hardly notable between the plants and disturbs much less than the well-known coconut note or black plastic end cap. Also the azureussen were nevertheless very satisfied concerning the new legnest, because on Tuesday 6 April already legsel of 3 eggs lay! One eggs were grey of colour, but the other 2 saw good. The red ventri's savages then do not lag behind: a day later, on 7 April, they had laid legsel of 5 eggs in. This apparently this way well had pleased that on 10 April ng legsel of 7 eggs were added.

 

Op 14 april heb ik de petrischaal met de legsels weggehaald en er een nieuwe petrischaal onder geplaatst...   Op zondag 18 april weer even gekeken wat de opbrengst was: Ik zou bijna dezelfde foto kunnen maken als hierboven, namelijk 1 legsel met 4 eieren van D. azureus en van de rode ventri's 2 legsels: 1x 5 en 1x 7 eieren!

Meer info bij Ted Nales: t.nales@chello.nl

On 14 April I have taken away the petrischaal with the legsels and new petrischaal under placed... On Sunday 18 April just as looked at what was the turnover: I almost the same photograph am able make as above, namely 1 legsel with 4 eggs of D. azureus and of the red ventri's 2 legsels: 1x 5 and 1x 7 eggs! More information at Ted Nales: t.nales@chello.nl