Vulautomaat

Als sproeiwater voor de kikkers gebruik ik altijd osmosewater, dat doormiddel van een osmoseapparaat wordt aangemaakt. 
Het sproeien van de terraria gebeurt automatisch doormiddel van een tijdschakelaartje, dat elke dag de pomp een paar keer een minuut laat draaien. Het vullen van het voorraadvat met osmosewater gebeurde altijd handmatig. Dit werd wel eens vergeten, en ook gebeurde het wel eens dat vergeten werd om het osmoseapparaat weer uit te zetten. Om te voorkomen dat de pomp droog komt te staan, en te zorgen dat de kikkers ook tijdens vakanties altijd voldoende gesproeid kunnen worden, heb ik een "JEWELSPRAY" vulautomaat geplaatst. 

Het systeem bestaat uit:

 
 • een schakelkast, met elektronica er in, 

 • een pijlbuis, die in het voorraadvat geplaatst wordt, 

 • en een magneetklep, die het water wel/niet doorlaat naar het osmoseapparaat. 

De pijlbuis is gevuld met lucht. Als het waterniveau stijgt, stijgt de luchtdruk in de buis en wordt de magneetklep uitgeschakeld, waardoor de waterdoorvoer stopt. Belangrijk is dat de slang onbeschadigd is: elke lekkage in de slang maakt dat de schakeling niet optimaal functioneert.


Er kunnen 3 niveau's in het voorraadvat gesignaleerd worden:

 • Hoogniveau (max. niveau in het voorraad vat) 
  De magneetklep gaat dicht
 • Vulniveau
  De magneetklep wordt bekrachtigd om het vat te vullen.
 • Alarmniveau (Te laag niveau)
  Alarm wordt bekrachtigd: er treedt een zoemer in werking.

Doormiddel van 3 potentiometertjes kunnen de niveaus ingesteld of bijgesteld worden.

Via een 'gardena'-koppeling is de magneetklep tussen de kraan en het osmoseapparaat geplaatst.
Omdat de luchtvochtigheid in de kikkerkamer erg hoog is, ontstond er in de oude situatie, vr het plaatsen van de vulautomaat, veel condens op de leidingen en het osmoseapparaat. Daarom heb ik de magneetklep er aan de linkerkant naast geplaatst.

Dit ga ik in de toekomst waarschijnlijk toch veranderen omdat deze vulautomaat zo in te stellen is dat na iedere sproeibeurt het water aangevuld kan worden. Dat betekent dat er veel minder osmosewater per keer geproduceerd hoeft te worden, en dat de hoeveelheid condens die ontstaat bijna niets is!


Het systeem is met de bijgeleverde handleiding heel eenvoudig te installeren door iedereen die een schroevendraaier kan hanteren.
Ook het instellen van de 3 niveaus is eenvoudig: zodra het niveau bereikt is gaat er een controle lampje (ledje) branden.

Dit systeem zou ook heel goed gebruikt kunnen worden als u geen gebruik maakt van osmosewater. In plaats van met een magneetklep, die de werking van het osmoseapparaat regelt, zou een pompje aan/uitgeschakeld kunnen worden om een voorraadvat te vullen met b.v. regenwater.

Voor meer technische details: www.jewelspray.nl