Vulautomaat

Als sproeiwater voor de kikkers gebruik ik altijd osmosewater, dat doormiddel van een osmoseapparaat wordt aangemaakt. 
Het sproeien van de terraria gebeurt automatisch doormiddel van een tijdschakelaartje, dat elke dag de pomp een paar keer een minuut laat draaien. Het vullen van het voorraadvat met osmosewater gebeurde altijd handmatig. Dit werd wel eens vergeten, en ook gebeurde het wel eens dat vergeten werd om het osmoseapparaat weer uit te zetten. Om te voorkomen dat de pomp droog komt te staan, en te zorgen dat de kikkers ook tijdens vakanties altijd voldoende gesproeid kunnen worden, heb ik een "JEWELSPRAY" vulautomaat geplaatst. 

Het systeem bestaat uit:

Vulautomaat As sproeiwater for the frogs I always use osmosis water, which doormiddel of an osmosis apparatus are produced. Spraying the terraria happens automatic doormiddel of tijdschakelaartje, which each day the pump a couple time twists a minute late. Filling the stock barrel with osmosis water happened always handmatig. This became, however, once forgets, and also happened it once that forget became the osmosis apparatus turn off. To that prevent the pump comes stand dry, and to look that the frogs can be sprayed also during holidays always sufficiently, I have "JEWELSPRAY" vulautomaat placed. The system exists from:

 

 
 • een schakelkast, met elektronica er in, 

 • een pijlbuis, die in het voorraadvat geplaatst wordt, 

 • en een magneetklep, die het water wel/niet doorlaat naar het osmoseapparaat. 

 • a link cupboard, with elektronica there in, pijlbuis, which is placed in the stock barrel, and a magnet flap, which lets through water yes/no to the osmosis apparatus.

   

De pijlbuis is gevuld met lucht. Als het waterniveau stijgt, stijgt de luchtdruk in de buis en wordt de magneetklep uitgeschakeld, waardoor de waterdoorvoer stopt. Belangrijk is dat de slang onbeschadigd is: elke lekkage in de slang maakt dat de schakeling niet optimaal functioneert.
The pijlbuis have been filled with air. If the water level increases, the luchtdruk in the tube increases and the magnet flap is eliminated, as a result of which water transit stops. It is important that the snake is unharmed: each lekkage in the snake makes that the schakeling optimally does not function.

 


Er kunnen 3 niveau's in het voorraadvat gesignaleerd worden:

 • Hoogniveau (max. niveau in het voorraad vat) 
  De magneetklep gaat dicht
 • Vulniveau
  De magneetklep wordt bekrachtigd om het vat te vullen.
 • Alarmniveau (Te laag niveau)
  Alarm wordt bekrachtigd: er treedt een zoemer in werking.

Doormiddel van 3 potentiometertjes kunnen de niveaus ingesteld of bijgesteld worden.
There can be identified 3 niveau's in the stock barrel: Hoogniveau (maximum level in stock grasp) the magnet flap close Vulniveau the magnet flap are ratified to fill the barrel. alarm level (too low level) alarm is ratified: there a buzzer becomes effective. Doormiddel of 3 potentiometertjes can be established the levels or adjusted.

 

Via een 'gardena'-koppeling is de magneetklep tussen de kraan en het osmoseapparaat geplaatst.
Omdat de luchtvochtigheid in de kikkerkamer erg hoog is, ontstond er in de oude situatie, vr het plaatsen van de vulautomaat, veel condens op de leidingen en het osmoseapparaat. Daarom heb ik de magneetklep er aan de linkerkant naast geplaatst.

Dit ga ik in de toekomst waarschijnlijk toch veranderen omdat deze vulautomaat zo in te stellen is dat na iedere sproeibeurt het water aangevuld kan worden. Dat betekent dat er veel minder osmosewater per keer geproduceerd hoeft te worden, en dat de hoeveelheid condens die ontstaat bijna niets is!


Het systeem is met de bijgeleverde handleiding heel eenvoudig te installeren door iedereen die een schroevendraaier kan hanteren.
Ook het instellen van de 3 niveaus is eenvoudig: zodra het niveau bereikt is gaat er een controle lampje (ledje) branden.

Dit systeem zou ook heel goed gebruikt kunnen worden als u geen gebruik maakt van osmosewater. In plaats van met een magneetklep, die de werking van het osmoseapparaat regelt, zou een pompje aan/uitgeschakeld kunnen worden om een voorraadvat te vullen met b.v. regenwater.

Voor meer technische details: www.jewelspray.nl

By means of 'gardena'-koppeling the magnet flap between the tap and the osmosis apparatus has been placed. Because the air humidity in the frog chamber is very high, arose there in the old situation, by placing the vulautomaat, much condens on piping and the osmosis apparatus. For this reason I have the magnet flap there at the left-hand side beside placed. This will I in the future probably nevertheless change because this way these vulautomaat to establish is that after every sproeibeurt water can be completed. That means that there much less osmosis water by time needs produced, and become that the quantity condens which arises almost nothing is!